1e klassers

Aanmeldprocedure eersteklassers

Je bent welkom op Al Amana College!

Lijkt Al Amana College jou ook een leuke school?
Zit jij in de eerste klas op het voorgezet onderwijs?
En wil jij graag overstappen naar klas 2 vmbo-tl/gl havo, havo/vwo of vwo?
Dan mag je je aanmelden op onze school. Lees hier hoe!

Een wisseling van een vo-school (voortgezet onderwijs school) naar een andere vo-school gaat in Utrecht via de VO-VO-procedure. De overstap naar onze school begint altijd met een gesprek op je huidige school.

Eersteklassers uit Utrecht

Aanmelden vanaf een Utrechtse school kan via de VO-VO module in Onderwijs Transparant. Voor leerlingen buiten de regio geldt dat ze zich kunnen aanmelden via de onderstaande button:
Een aanmelding wordt pas in behandeling genomen als er een ingevuld onderwijskundig rapport of ontwikkelingsperspectiefplan is toegevoegd.
Aanmelden kan vanaf 26 februari 2024. Met uitzondering van leerlingen met een verplichte overstap; leerlingen waarvan halverwege het schooljaar al duidelijk is dat zij op het huidige niveau echt niet op hun plek zijn. De aanmeldweek loopt van (de vroege stroom) 7 tot en met 14 maart 2024 en (de late stroom) van 31 mei tot en met 7 juni 2024.We behandelen complete aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.
Al Amana College verwerkt de aanmelding op basis van een aantal voorwaarden*.
Een motivatiegesprek met ouders en leerling behoort tot onze standaardprocedure.
Er wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst.
De school bepaalt welke leerlingen toegelaten worden en dit kan erin resulteren dat al eerder dan 1 juni aanmeldingen niet meer in behandeling genomen worden.
Officiële inschrijving kan pas plaatsvinden nadat leerlingen een overgangsbewijs hebben ontvangen van de huidige school van klas 1 naar klas 2tl, havo of vwo.
Er zijn maximaal 150 plekken beschikbaar voor leerjaar 2, wees op tijd met aanmelden!

Bijzonderheden

  • Leerlingen die niet-islamitisch zijn krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken of zij deelnemen aan de islamitische rituelen.
  • *Al Amana College heeft een toelatingsprocedure, zie Documenten voor de procedure.

Eersteklassers buiten regio Utrecht

Kom je van buiten de regio Utrecht én kan de middelbare school je niet digitaal aanmelden via Onderwijs Transparant? Dan kun je je aanmelden via onderstaande button:

We nodigen je samen met je ouders uit voor een motivatiegesprek. Dan kijken we met elkaar of de  overstap een goede keus is.