Missie en visie

Missie en visie

Al Amana College biedt excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs waar kinderen hun geloof kunnen beleven en worden voorbereid op succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving. Wij zijn een gastvrije school en verwelkomen alle kinderen, ongeacht hun religieuze oriëntatie.

Individuele groei en ontwikkeling
We hechten waarde aan individuele groei en ontwikkeling, in samenwerking met ouders, en verbinden islamitisch onderwijs en opvoeding  met elkaar. Al Amana College is niet alleen een school, maar een vertrouwde en prettige ‘tweede thuis’ voor leerlingen, en een geruststellende voortzetting van de thuisopvoeding voor ouders. Wij willen goed onderwijs bieden op islamitische grondslag, gebaseerd op de Koran en Soenna.

Vaardigheden voor het leven
Ons onderwijs legt niet alleen de nadruk op traditionele vakken, maar ook op vaardigheden voor het leven, zoals plannen, organiseren, samenwerken en zelfreflectie. Ons doel is een positieve en respectvolle sfeer te creëren waarin leerlingen zich thuis voelen, met een focus op ontwikkeling en, intrinsieke motivatie.

Open leerhouding
Een open leerhouding staat bij ons centraal, waarbij leerlingen worden gestimuleerd voor hun mening uit te komen, te argumenteren en waardering te hebben voor diversiteit. Ons doel is om elke leerling met kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld onderdeel te laten zijn van de Nederlandse samenleving.

De leerlingen van het Al Amana College worden uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Zelfbewustwording door verdieping van de identiteit, met als doel volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving.