Ons onderwijs – copy

Al Amana College Utrecht

De school waar jij je
thuisvoelt en waar we samen werken aan jouw ontwikkeling

Hoogwaardig onderwijs op islamitische grondslag

Ons onderwijs

Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs voor mavo-, havo-, en vwo-leerlingen. Op het Al Amana College hechten we grote waarde aan het welzijn en de tevredenheid van onze leerlingen. Ons doel is ervoor te zorgen dat ieder kind zich thuis voelt en elke dag met plezier naar school gaat. Om dit te bewerkstelligen, streven we naar een positieve en respectvolle sfeer, zowel binnen het docententeam als in de klas en daarbuiten.

Focus op ontwikkeling en intrinsieke motivatie

Onze hoofdtaak is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat vraagt om een veilig en fijn pedagogisch leerklimaat, waarin leerlingen en medewerkers met plezier werken en uitgedaagd worden om te presteren naar hun beste kunnen. We geloven in intrinsieke motivatie als basis voor leerontwikkeling en willen dat onze leerlingen onze school verlaten met kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Open leerhouding


In ons onderwijs vinden wij een open leerhouding van groot belang. Een open houding naar elkaar en naar de samenleving kenmerkt ons, waarbij we steeds verbinding zoeken met die samenleving. Op school worden de leerlingen gestimuleerd voor hun mening uit te komen en deze te beargumenteren. Ook leren ze waardering te hebben voor mensen die anders denken of anders zijn. Onze islamitische grondslag maakt de school een vertrouwd en prettig u2018tweede thuisu2019 voor leerlingen en een geruststellende voortzetting van de thuisopvoeding voor ouders.

Eigenaarschap

Op het Al Amana College vinden wij eigenaarschap belangrijk. Wij willen dat leerlingen leren om de verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leerproces. Daarbij is het belangrijk dat zij regelmatig reflecteren op hun eigen handelen. Hierbij worden zij ondersteund door hun mentor en hun docenten.

Ondersteuning en Begeleiding

Binnen het Al Amana College is er een ondersteuningsstructuur die erop is gericht de leerlingen vanuit hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op een zo passend mogelijke manier te begeleiden. Dit doen we door een sterke basisondersteuning neer te zetten en daarbovenop, voor wie dit nodig is, extra ondersteuning aan te bieden. Per kind is er zicht op ontwikkeling en wordt gekeken naar hoe het onderwijs en de begeleiding vormgegeven dient te worden. Alles met het doel om de leerlingen met een goed gevulde rugzak uit te laten stromen, waarbij ze voldoende voorbereid zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en om hun plek in de maatschappij te verwerven.

Positive Behaviour Support

Het Al Amana College streeft naar een veilig schoolklimaat waarin onderwijs, zorg en begeleiding zijn afgestemd op de behoeften van de leerlingen. In het schoolveiligheidsplan en het anti-pestprotocol wordt beschreven hoe de school zowel fysiek als sociaal veilig blijft. Ook implementeert de school Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) om een positieve, ondersteunende en voorspelbare omgeving te creu00ebren, wat bijdraagt aan een bevorderlijk pedagogisch klimaat. PBS is gericht op het stimuleren van gewenst gedrag en het verminderen van problematisch gedrag bij leerlingen.