Brede brugklas

Brede brugklas

Op het Al Amana College begrijpen we dat elk kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt. Hoewel leerlingen een niveau-advies meekrijgen van de basisschool, zijn ze na groep 8 nog volop in ontwikkeling. Daarom bieden wij een tweejarige brede brugklas aan. Hier krijgen leerlingen de kans om te groeien en te ontdekken welk schoolniveau het beste bij hen past, of het nu mavo, havo of vwo is.

Tegengaan van kansenongelijkheid
Onze brugklasperiode duurt twee schooljaren en heeft als doel kansenongelijkheid tegen te gaan. In de brede brugklassen van klas 1 en klas 2 worden leerlingen met vergelijkbare schooladviezen bij elkaar geplaatst, zodat ze gedurende de brugperiode samenblijven. Aan het einde van het eerste jaar ontvangen de leerlingen advies over het meest geschikte niveau voor het tweede leerjaar, gebaseerd op rapporten, het leerlingvolgsysteem en gesprekken tussen mentoren, leerlingen en ouders. Aan het einde van het tweede leerjaar bepalen we welk categoriaal niveau het beste past bij de leerlingen.
Let op: voor leerlingen met een vwo-advies bieden we vanaf het eerste leerjaar een aparte vwo-klas aan. 

Exelleren op eigen niveau
Ongeacht het niveau verwachten we van alle leerlingen een actieve werkhouding en sterke motivatie. Zo geven we iedere leerling de ruimte om zich te ontwikkelen en op zijn eigen niveau te excelleren!