Extra aanbod

Extra aanbod

Op het Al Amana College gaan we verder dan alleen het reguliere curriculum om onze leerlingen een verrijkende onderwijservaring te bieden. Naast de kernvakken bieden we twee extra vakken die onze identiteit weerspiegelen en onze leerlingen voorbereiden op een diverse wereld.

Levensbeschouwing
Op het Al Amana College nemen godsdienstlessen een speciale plek in waarin veel aandacht wordt besteed aan de Koran, de soenna en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een diepgaand begrip van hun geloof ontwikkelen en deze waarden in hun dagelijks leven kunnen toepassen.

Arabisch en Turks
Naast het reguliere taalaanbod bieden we onze leerlingen de mogelijkheid om extra talen te leren, zoals het Arabisch* en Turks. Deze keuze benadrukt de culturele en taalkundige diversiteit van onze school, en helpt leerlingen om hun taalvaardigheden te verbreden. Het aanleren van deze talen draagt bij aan een verrijkte leerervaring en bereidt onze leerlingen voor op een multiculturele samenleving.

Keuzewerktijd
Op het Al Amana College staan er wekelijks ook vier keuzewerktijduren op het rooster. Deze uren zijn bedoeld voor ondersteuning, verdieping en/of verbreding in de vakken waar leerlingen zelf de keuze maken, soms met behulp van de mentor en ouders/verzorgers. Keuzewerktijd draagt bij aan het eigenaarschap van de leerlingen.

*Het vak Arabisch is verplicht.