Schoolniveaus

Schoolniveaus

Op het Al Amana College bieden we drie verschillende schoolniveaus aan:

Mavo (vmbo-tl)
De mavo (vmbo-tl) is een vierjarige leerroute voor leerlingen met een theoretische leerstijl. Leerlingen worden voorbereid op het mbo en de havo. Leerlingen volgen zes algemene vakken, zoals aardrijkskunde en talen, en ontwikkelen zowel praktische vaardigheden als digitale competenties.

Havo 
De havo is een vijfjarig programma dat leerlingen klaarstoomt voor het hbo. De eerste drie jaar bieden een brede basis van diverse vakken. Na de onderbouw kunnen leerlingen naar een mbo-vakopleiding of de havo-bovenbouw, waar ze een profiel kiezen, zoals natuur & techniek of economie. Naast ontwikkeling van kennis, versterkt de havo samenwerking, presentatievaardigheden en probleemoplossing. Het biedt mogelijkheden tot doorstroming naar vwo of hbo-opleidingen, afhankelijk van de resultaten en ambities van de leerling.

Vwo
Het vwo is een zesjarig programma dat brede kennis en kritisch-analytisch denken ontwikkelt. Met een vwo-diploma kunnen leerlingen naar de universiteit of het hbo. De eerste drie jaar van het vwo bieden basiskennis, waarna leerlingen kiezen uit profielen zoals natuur & techniek of economie & maatschappij. Het vwo stimuleert het verleggen van grenzen en ontwikkelen van een kritische denkhouding, cruciaal in de moderne wereld.