Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Op het Al Amana College laten we ons leiden door vier kernwaarden die de ruggengraat vormen van ons onderwijs.

Respect

Respect

Gelijkwaardigheid, respect en acceptatie zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij moedigen nieuwsgierigheid naar anderen aan. Daarom leer je bij ons ook over andere levensbeschouwingen en wereldbeelden.

Saamhorigheid

Saamhorigheid

Onze school is een plek van openheid en inclusiviteit. Samen vormen we een hechte gemeenschap: je afkomst, ras, religie, geslacht of overtuiging doen er niet toe. Jouw unieke talenten en capaciteiten zijn van onschatbare waarde. Bereik je volledige potentieel en lever een waardevolle bijdrage aan de maatschappij!

Moed

Moed

Bij ons leer je verantwoordelijkheid nemen voor je handelen. Je laat je niet weerhouden door tegenslagen. Je ziet tegenslagen juist als kansen voor groei en verbetering. Je leert diplomatiek omgaan met conflicten. Je leert voor jezelf opkomen en je leert om niet toe te geven aan groepsdruk.

Ihsān إحسان

Ihsān إحسان

We streven naar excelleren op drie niveaus: kennis, gedrag en karakter. Dat kan alleen maar als je uit je comfortzone stapt en kritisch nadenkt. Dit zijn belangrijke aspecten van ihsān (excelleren). Je leert een eigen mening vormen, kritisch denken en zelfreflectie toe te passen.